Mương Đình Lodge
Menu
Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

06-06-2023

Phương thức hanh toán tại Mương Đình Lodge.

1. Thanh toán bằng tiền mặt 

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

3. Thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ